Algerabrug

Bedieningstijden Algerabrug

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de bediening van de Algerabrug.
Waterverkeer dat afhankelijk is van vloed gaat altijd voor, dus ook buiten de bedieningstijden om.

Bedieningstijden
Dagen 1 nov t/m 31 mrt 1 apr t/m 30 jun en
1 sep t/m 31 okt
1 jul t/m 31 aug
Ma-Vr 06.00 – 06.45 uur (2)
09.00 – 15.30 uur (1)
18.30 – 20.00 uur (2)
06.00 – 06.45 uur (2)
09.00 – 15.30 uur (1)
18.30 – 20.00 uur (2)
06.00 – 06.45 uur (2)
09.00 – 15.30 uur (3)
18.30 – 20.00 uur (2)
Za 08.00 – 18.00 uur (2) 06.00 – 10.00 uur (2)
10.00 – 18.00 uur (1)
18.00 – 20.00 uur (2)
06.00 – 09.00 uur (2)
09.00 – 18.00 uur (3)
18.00 – 20.00 uur (2)
Zon – en feestdagen Geen bediening 10.00 – 18.00 uur 10.00 – 18.00 uur

(1) Tussen 09.00-16.00 uur bediening recreatievaart telkens 20 minuten over het hele uur. Bij aanbod beroepsvaart mag recreatievaart meeliften.
(2) Bediening alleen op afroep indien 4 uur van tevoren is gemeld.
(3) Tussen 09.00-16.00 uur bediening recreatievaar telkens 20 en 50 minuten over het hele uur. Bij aanbod beroepsvaart mag recreatievaart meeliften.

Bediening sluis en brug

Wanneer de stormvloedkering gesloten is, worden de sluis en de brug dag en nacht bediend en vervallen de vaste vaartijden voor de beroepsvaart.
Sluis: stremming bij waterstand boven NAP+2,50m.