Haringvlietbrug, afsluiting wegverkeer

Afsluitingen wegverkeer

De brug is gestremd voor alle weggebruikers van de hoofdrijbaan en de parallelbaan op:

·         Woensdag 20 april van 22.00 uur t/m donderdag 21 april 05.00 uur
·         Donderdag 21 april van 22.00 uur t/m vrijdag 22 april 05.00 uur
·         Vrijdag 22 april van 22.00 uur t/m zaterdag 23 april 08.00 uur
·         Maandag 16 mei 22.00 uur t/m dinsdag 17 mei 05.00 uur
·         Dinsdag 17 mei 22.00 uur t/m woensdag 18 mei 05.00 uur
·         Woensdag 18 mei 22.00 uur t/m donderdag 19 mei 05.00 uur
·         Donderdag 19 mei 05.00 uur t/m vrijdag 20 mei 05.00 uur

Als reserve houden we aan:

·         Maandag 23 mei 2022 van 22.00 uur t/m dinsdag 24 mei 05.00 uur
·         Dinsdag 24 mei van 22.00 uur t/m woensdag 25 mei 05.00 uur

Bedieningstijden Haringvlietbrug 2022

Bedientijden Haringvlietbrug vaarseizoen 1 april t/m 5 juni 2022

 • Maandag t/m vrijdag: 10:00 en 20:00 uur
 • Zaterdag en zondag: 11:00, 17:00 en 19:00 uur
 • Feestdagen*: 11:00, 17:00 en 19:00 uur

  Bedientijden Haringvlietbrug vaarseizoen 6 juni t/m 31 oktober 2022
 • Maandag t/m vrijdag: 11:00 en 19:00 uur
 • Zaterdag en zondag: 11:00, 17:00 en 19:00 uur
 • Feestdagen*: 11:00, 17:00 en 19:00 uur

 • Vastgestelde feestdagen zijn:
 • 2e Paasdag: maandag 18 april 2022
 • Koningsdag: woensdag 27 april 2022
 • Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022
 • 2e Pinksterdag: maandag 6 juni

Openingstijden Voornse Sluis

Zoals bij u bekend, verbindt de Voornse Sluis het Brielse Meer via het Voedingskanaal met de Oude Maas. De schutsluis ‘De Voornse Sluis’ wordt ter plaatse (dus niet op afstand) bediend door waterschap Hollandse Delta.

Voor de Voornse Sluis gelden vanaf zaterdag 16 april andere openingstijden.

 zomer (16 april t/m 30 september)najaar (1 t/m 31 oktober)winter (1 november t/m 15 maart)voorjaar (16 maart t/m 15 april)
maandag t/m donderdag9-17u bediening aanwezig10-14u bediening aanwezig10-14u op afroep*10-14u op afroep*
vrijdag9-19u bediening aanwezig10-14u bediening aanwezig10-14u op afroep*10-14u op afroep*
zaterdag9-19u bediening aanwezig10-14u bediening aanwezig10-14u op afroep*10-14u bediening aanwezig
zondag9-19u bediening aanweziggeen bedieninggeen bedieninggeen bediening

 * Op afroep betekent 1 uur vooraf melden via tel. 0900-2005 005 (gratis) of

   tel. 088-974 30 00 (lokaal tarief).

    Als bediening aanwezig is, is vooraf aanmelden niet nodig.

Bediening op officiële feestdagen 2022:

 • Goede Vrijdag (vrijdag 15 april) bediening aanwezig 8-16u
 • Eerste Paasdag (zondag 17 april) bediening aanwezig 9-19u
 • Tweede Paasdag (maandag 18 april) bediening aanwezig 9-19u
 • Koningsdag (woensdag 27 april) bediening aanwezig 9-19u
 • Bevrijdingsdag (donderdag 5 mei) bediening aanwezig 9-17u
 • Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei) bediening aanwezig 9-19u
 • Eerste Pinksterdag (zondag 6 juni), bediening aanwezig 9-19u
 • Tweede Pinksterdag (maandag 6 juni) bediening aanwezig 9-19u
 • Eerste Kerstdag (zondag 25 december) geen bediening
 • Tweede Kerstdag (maandag 26 december) op afroep 10-14u

Update bediening haringvlietbrug

 De diverse overleggen met Rijkswaterstaat hebben tot de volgende voorgenomen verruimingen van de brugopeningen geleid:

1.     Oktober 2021, de laatste maand van het vaarseizoen:
2 openingen per week: te weten op vrijdag en zondag. Op woensdag 6 oktober zal de brug, zoals eerder aangekondigd, extra gedraaid worden, te weten om 12:00 uur. Dit is om een bok te laten passeren die maar op één manier vanaf Rotterdam in Stellendam kunnen komen. Ook voor andere boten is het mogelijk om dan te passeren.
In week 42-46 is de Goereese sluis gestremd voor boten langer dan 35m, bij aanbod zal extra gedraaid worden.
Hieronder een overzicht met openingen in oktober:

·       Zondag 3 oktober: 17:00 uur
·       Woensdag 6 oktober: 12:00 uur
·       Vrijdag 8 oktober: 12:00 uur
·       Zondag 10 oktober: 17:00 uur
·       Vrijdag 15 oktober: 12:00 uur
·       Zondag 17 Oktober: 17:00 uur
·       Woensdag 20 oktober: 12:00 uur
·       Vrijdag 22 oktober:  12:00 uur
·       Zondag 24 oktober: 17:00 uur
·       Vrijdag 29 oktober: 12:00 uur
·       Zondag 31 oktober: 17:00 uur

2.       November 2021- April 2022: Bij aanbod, 2-3 openingen per week op vaste dagen, in ieder geval nu reeds vastgelegd op:

·       Vrijdag 5 november: tijd nog nader af te stemmen Damen/Padmos
·       Maandag 15 november: tijd nog nader af te stemmen Damen/Padmos

3.    Vaarseizoen 2022: Minimaal één opening per dag. Hier wordt nog overleg over gevoerd. De definitieve invulling van het bedieningsregime 2022 zal vastgesteld worden als het onderzoek definitief is

Haringvlietbrug gestremd voor minimaal 6 weken (19 mei)

Haringvlietbrug gestremd voor hoge scheepvaart

Vanaf woensdag 19 mei 2021 wordt het beweegbare deel van de Haringvlietbrug niet meer geopend. De reden is dat een veilige doorvaart op dit moment niet gegarandeerd kan worden. Scheepvaart lager dan 13 meter, kan dan alleen onder het vaste deel van de Haringvlietbrug doorvaren. Hogere scheepvaart moet omvaren.

Het aluminium rijdek van de brug zit met klemmen vast aan de beweegbare klep van de brug. Deze klemmen worden zwaar belast door het vele verkeer dat over de brug rijdt. Rijkswaterstaat inspecteert de brug wekelijks en daaruit is gebleken dat de klemmen lostrillen. Sinds november heeft Rijkswaterstaat een groot aantal nieuw ontworpen klemmen aangebracht. De nieuw ontworpen klemmen blijken ook los te trillen. Naar verwachting heeft Rijkswaterstaat zes weken nodig voor technisch onderzoek en het herstel. Onderzocht wordt of het mogelijk is om op een beperkt aantal momenten de brug toch op een veilige manier te openen.

Veiligheid

De kans bestaat dat één van deze klemmen of bouten los trilt van de aluminium plaat en naar beneden valt. Om de veiligheid voor de scheepvaart onder de brug te garanderen, is besloten om dit deel van de doorvaart af te sluiten voor de scheepvaart. De scheepvaart wordt met rode lichten op de brug en een verlichte ballenlijn erop gewezen dat doorvaart onder het beweegbare gedeelte niet mogelijk is.

Scheepvaart lager dan 13 meter kan onder het vaste deel de Haringvlietbrug passeren.

Het wegverkeer ondervindt geen noemenswaardige hinder van de situatie. Mogelijk kunnen herstelwerkzaamheden nog wel incidenteel hinder veroorzaken.

Omleiding

Het Haringvliet is een drukke vaarroute voor de recreatievaart. Scheepvaart hoger dan 13 meter moet omvaren via het Spui, de Oude Maas en de Dordtse Kil. De omvaartijd is afhankelijk van de stroom (eb of vloed) en ligt tussen 2 – 4 uur extra. Schepen die onder het vaste deel van de Haringvlietbrug door kunnen, hebben geen last van de stremming.