Inschrijven

Adspirant lidmaatschap

Wilt U lid worden van de Watersportvereniging Numansdorp dan kunt U dat aangeven door een mail te sturen naar de secretaris van de watersportvereniging, secretaris@wsvnumansdorp.nl. U ontvangt dan een mail met informatie over het verkrijgen van het lidmaatschap. Heeft U dan nog interesse dan wordt U uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarin wordt besproken wat WSV Numansdorp van haar leden verwacht en U vragenderwijs vertrouwd kunt worden met het karakter van de vereniging.
Besluiten we verder met elkaar te gaan dan ontvangt U een rekening ten bedrage van €325,50 (prijspeil 2021) bestaande uit inschrijfgeld (€262,50) en jaarlijkse contributie (€63,00) en wordt U ingeschreven als donateur.

Donateur zijn betekent op de wachtlijst geplaatst te worden voor een ligplaats bij WSVN.

De wachtlijst voor een vaste ligplaats bij WSVN is op dit moment ( voorjaar 2021) kort. Beschikbare ligplaatsen zijn afhankelijk van het leden verloop en de lengte van het schip in kwestie. In verband met de verplichting om BTW te heffen, indien er per jaar meer dan 50.000 euro uit liggelden van motorboten binnenkomt, is vooralsnog besloten te stoppen met het inschrijven van aspirant leden met een motorboot.

Inschrijven heeft ook zin voor mensen die nu geen schip hebben maar in de toekomst een ligplaats bij WSVN willen.

De ontvangstdatum van het inschrijfgeld is bepalend voor het volgnummer op de wachtlijst. Zodra er een box vrij is, wordt de donateur met het laagste volgnummer en een voor de box passende boot benaderd. Wel dient u jaarlijks het aanvraagformulier voor een ligplaats in te vullen, dat u wordt toegezonden omstreeks oktober.

Het eerste jaar dat u een ligplaats toegewezen krijgt bij WSV Numansdorp, betaalt u eenmalig een extra bijdrage van 50% van het liggeld.

Wij zijn een vereniging en zoeken verenigingsmensen. Van alle leden, wordt verwacht dat ze minimaal twee zaterdagochtenden per jaar werkzaamheden verrichten in de haven. Als donateurs mee willen helpen bij zelfwerkzaamheden zijn zij uiteraard van harte welkom.

U krijgt als donateur een reductie op het passantentarief als u in de verenigingshaven overnacht en kunt u meedoen aan alle activiteiten van WSV Numansdorp.