Bestuur

Het bestuur van WSV Numansdorp bestaat uit voorzitter, penningmeester, secretaris en viertal algemene bestuursleden. De belangrijkste taak van het bestuur is om te zorgen voor een financieel gezonde vereniging met goede contacten tussen de leden. Daarnaast het onderhouden van contact met allerlei partijen zoals B&W van Hoeksche Waard en de eigenaar van de haven. Het bestuur komt maandelijks, of vaker als dat nodig is, bijeen.

Het bestuur bestaat uit :

  • Rogier Visser                       Voorzitter
  • Karlijn Buijs-van de Kamp   Secretaris en vice-voorzitter
  • Remco Allard                       Penningmeester
  • Jeroen Swinkels                  Technisch commissaris, contactpersoon              takelcommissie
  • Rientz Tackenberg              Haven commissaris
  • Marco Beks                         Algemeen commissaris
  • Berend Jan Bleker              Algemeen commissaris

U kunt contact opnemen met het bestuur via de secretaris van onze vereniging:
Secretaris WSV Numansdorp