Bestuur

Het bestuur van WSV Numansdorp bestaat uit voorzitter, penningmeester, secretaris en viertal algemene bestuursleden. De belangrijkste taak van het bestuur is om te zorgen voor een financieel gezonde vereniging met goede contacten tussen de leden. Daarnaast het onderhouden van contact met allerlei partijen zoals B&W van Hoeksche Waard en de eigenaar van de haven. Het bestuur komt maandelijks, of vaker als dat nodig is, bijeen.

Het bestuur bestaat uit :

  • Gerard Versluis                    Voorzitter
  • Anneke Verhoeff                  Secretaris
  • Huib Landheer                     Penningmeester
  • Henny Wasserval                Technische commissie
  • Rogier Visser                       Technische commissie, Wedstrijdcommissie
  • Jan Snippe                           Coordinator zelfwerkzaamheid
  • Rientz Tackenberg               Havencommisaris

U kunt contact opnemen met het bestuur via de secretaris van onze vereniging:
Secretaris WSV Numansdorp