Aanloop haven

De aanloop van de haven van Numansdorp wordt aan de westzijde geflankeerd door een krib. Deze krib is bij een hoge waterstand nauwelijks te zien met alle gevolgen van dien. Diverse jachteigenaren gingen uit van het principe van de korste weg en volgden de jachtbetonning naar de ingang van Numansdorp en kwamen dan de krib tegen, die niet opzij ging. Aan het einde van de krib ligt sinds jaar en dag de bekende rode vaarwaterboei die helaas niet als zodanig werd gerespecteerd door sommige stuurlieden. Inmiddels is de krib voorzien van drie staken, helder rood en wit beschilderd en voorzien van een rood topteken.

Als iedere stuurman/schipper die Numansdorp wil aandoen zich nu maar goed realiseert wat die staken beduiden en wat de rode boei wil zeggen dan kan een ieder zonder problemen de haven binnenvaren.

Aanloop haven_2014-03-14 at 21.55.00