Landvasten

Afgemeerd in de haven…

In onze verenigingshaven varieert het waterpeil. In extreme gevallen kan het zijn dat de havenmeester of een medelid uw boot strakker of losser wil leggen. Dat kan alleen als de landvast op de bolder belegd is met een lost te krijgen belegging en ruimte in de lijn om te kunnen vieren bij hoog water. Dus bij deze het verzoek om altijd uw landvast op de bolder te beleggen en niet op uw schip. Kleine moeite maar het gaat om het behoud van uw schip en onze steiger..