Passanten weer welkom! COVID 19 update 12 mei

PASSANTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM IN DE GEZELLIGE HAVEN VAN WSV NUMANSDORP. BEL WEL EVEN VAN TE VOREN VOOR EEN MOOI PLAATSJE. MET BETREKKING TOT CORONA GELDT HET VOLGENDE:

WSV Numansdorp – Corona update 12 mei 2020:
Beste mede watersporters, Watersportvereniging Numansdorp is gebonden aan de richtlijnen van Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid. Per 11 mei 2020 is een nieuwe noodverordening coronacrisis van Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid van kracht geworden.

Hierin staat:
• Het is (nog steeds) verboden gemeenschappelijk sanitair op jachthavens open te hebben.
• Het verbod op het aanbieden van recreatief nachtverblijf is ingetrokken.

Voor watersportvereniging Numansdorp betekent dit: Passanten en leden mogen aan boord overnachten, onder de voorwaarden dat:
• eigen sanitair wordt gebruikt en
• de geldende richtlijnen worden nageleefd.

Het sanitair van de jachthaven blijft dus gesloten. Het “gebruik van eigen sanitair” betekent dat hierbij de normaal van kracht zijnde regels van toepassing zijn.
Voor wat betreft praktische invulling geldt:
• Chemische toiletten: deze kunnen als altijd worden geleegd op de stortplaats;
• Vuilwatertanks: deze kunnen geleegd worden bij bijvoorbeeld de installatie van:
        o Jachthaven Strijensas – muntje @ 3,50 EUR kopen op havenkantoor, graag    vooraf bellen of;
        o Jachtwerf Rexwinkel bij Marina Numansdorp – werkt met inworp Euro munten –       normaliter vrij toegankelijk;
• Het gebruik van onderwatertoiletten in de haven is zoals altijd niet toegestaan.

Tot nu toe gaat het met de naleving heel goed op de haven en daar mogen we met z’n allen trots op zijn. Dank voor het blijven nemen van de eigen verantwoordelijkheid en het niet opzoeken van de grenzen!

PS: Houd op de steigers de passeerregels aan zoals aangeplakt en op de site vermeld.