Haringvlietbrug gestremd voor minimaal 6 weken (19 mei)

Haringvlietbrug gestremd voor hoge scheepvaart

Vanaf woensdag 19 mei 2021 wordt het beweegbare deel van de Haringvlietbrug niet meer geopend. De reden is dat een veilige doorvaart op dit moment niet gegarandeerd kan worden. Scheepvaart lager dan 13 meter, kan dan alleen onder het vaste deel van de Haringvlietbrug doorvaren. Hogere scheepvaart moet omvaren.

Het aluminium rijdek van de brug zit met klemmen vast aan de beweegbare klep van de brug. Deze klemmen worden zwaar belast door het vele verkeer dat over de brug rijdt. Rijkswaterstaat inspecteert de brug wekelijks en daaruit is gebleken dat de klemmen lostrillen. Sinds november heeft Rijkswaterstaat een groot aantal nieuw ontworpen klemmen aangebracht. De nieuw ontworpen klemmen blijken ook los te trillen. Naar verwachting heeft Rijkswaterstaat zes weken nodig voor technisch onderzoek en het herstel. Onderzocht wordt of het mogelijk is om op een beperkt aantal momenten de brug toch op een veilige manier te openen.

Veiligheid

De kans bestaat dat één van deze klemmen of bouten los trilt van de aluminium plaat en naar beneden valt. Om de veiligheid voor de scheepvaart onder de brug te garanderen, is besloten om dit deel van de doorvaart af te sluiten voor de scheepvaart. De scheepvaart wordt met rode lichten op de brug en een verlichte ballenlijn erop gewezen dat doorvaart onder het beweegbare gedeelte niet mogelijk is.

Scheepvaart lager dan 13 meter kan onder het vaste deel de Haringvlietbrug passeren.

Het wegverkeer ondervindt geen noemenswaardige hinder van de situatie. Mogelijk kunnen herstelwerkzaamheden nog wel incidenteel hinder veroorzaken.

Omleiding

Het Haringvliet is een drukke vaarroute voor de recreatievaart. Scheepvaart hoger dan 13 meter moet omvaren via het Spui, de Oude Maas en de Dordtse Kil. De omvaartijd is afhankelijk van de stroom (eb of vloed) en ligt tussen 2 – 4 uur extra. Schepen die onder het vaste deel van de Haringvlietbrug door kunnen, hebben geen last van de stremming.

Renovatie havenkantoor verloopt voorspoedig

We zijn blij om te kunnen melden dat de renovatie voorspoedig verloopt. Momenteel is de aannemer bezig met het timmerwerk en de tegelzetter is druk met het betegelen van de sanitaire ruimtes. Nog een maandje en dan moeten we met de verbouwing een heel eind op weg zijn. Mooi op tijd voordat het nieuw seizoen weer gaat beginnen!

Het glad maken van de muren van het dames sanitair voorafgaande aan het tegelzetten.

Tegelwerk heren sanitair

Dames toilet

Houten frame t.b.v. de scheidingswand havenkantoor en berging

De nieuwe berging. De ketel hoefde niet vervangen te worden maar moest wel verplaatst worden.

De deur is richting dijk verplaatst en op de plaats van de oude deur wordt een nieuw raam gemaakt.

Toiletten mogen weer gebruikt worden, COVID19 update 8 juni

Langzaam gaan we weer een beetje terug naar het oude normaal!

De toiletten op de jachthaven mogen weer gebruikt worden.
De douches helaas nog niet en de wastafels mogen uitsluitend worden gebruikt om de handen te wassen!
Wilt u u aub zoveel mogelijk buiten wachten indien het toilet bezet is en de ander ruimte gunnen om te vertrekken?
De toiletten worden vaker schoongemaakt dan eerder, maar natuurlijk helpt het ook als u alles netjes achterlaat na gebruik en u zich aan de RIVM richtlijnen houdt!

Richtlijnen steigerverkeer op de haven ivm COVID 19 nog steeds van kracht!!

TE ALLEN TIJDE:
• VOLG ACTUELE RICHTLIJNEN EN ADVIEZEN VAN OVERHEID / het RIVM;
• NEEM UW PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID HIERIN.

SOCIAL DISTANCING
 • HOUD MINIMAAL 1,5 M AFSTAND

OP STEIGER:
• LOOP DOOR, BLIJF NIET STAAN
• PASSEER ELKAAR OP PASSEERPLEKKEN* – (WACHT DAAR EVEN) zie de bijgaande plaatjes

CONTACT HAVENMEESTER:
• PER TELEFOON 06-22 16 27 87

PASSANTEN:
• ALLEEN IN HAVENKOM – NIET IN BOXEN

       DANK VOOR JULLIE MEDEWERKING!!

Passanten weer welkom! COVID 19 update 12 mei

PASSANTEN ZIJN VAN HARTE WELKOM IN DE GEZELLIGE HAVEN VAN WSV NUMANSDORP. BEL WEL EVEN VAN TE VOREN VOOR EEN MOOI PLAATSJE. MET BETREKKING TOT CORONA GELDT HET VOLGENDE:

WSV Numansdorp – Corona update 12 mei 2020:
Beste mede watersporters, Watersportvereniging Numansdorp is gebonden aan de richtlijnen van Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid. Per 11 mei 2020 is een nieuwe noodverordening coronacrisis van Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid van kracht geworden.

Hierin staat:
• Het is (nog steeds) verboden gemeenschappelijk sanitair op jachthavens open te hebben.
• Het verbod op het aanbieden van recreatief nachtverblijf is ingetrokken.

Voor watersportvereniging Numansdorp betekent dit: Passanten en leden mogen aan boord overnachten, onder de voorwaarden dat:
• eigen sanitair wordt gebruikt en
• de geldende richtlijnen worden nageleefd.

Het sanitair van de jachthaven blijft dus gesloten. Het “gebruik van eigen sanitair” betekent dat hierbij de normaal van kracht zijnde regels van toepassing zijn.
Voor wat betreft praktische invulling geldt:
• Chemische toiletten: deze kunnen als altijd worden geleegd op de stortplaats;
• Vuilwatertanks: deze kunnen geleegd worden bij bijvoorbeeld de installatie van:
        o Jachthaven Strijensas – muntje @ 3,50 EUR kopen op havenkantoor, graag    vooraf bellen of;
        o Jachtwerf Rexwinkel bij Marina Numansdorp – werkt met inworp Euro munten –       normaliter vrij toegankelijk;
• Het gebruik van onderwatertoiletten in de haven is zoals altijd niet toegestaan.

Tot nu toe gaat het met de naleving heel goed op de haven en daar mogen we met z’n allen trots op zijn. Dank voor het blijven nemen van de eigen verantwoordelijkheid en het niet opzoeken van de grenzen!

PS: Houd op de steigers de passeerregels aan zoals aangeplakt en op de site vermeld.

Overnachten in jachthaven op eigen boot is weer mogelijk

Update COVID-19 : eind april

Leden van WSV Numansdorp op hun boot op de eigen ligplaats in de haven (nog) mogen overnachten, mits zij eigen sanitair gebruiken en verder de geldende richtlijnen worden nageleefd. Voor de goede orde vestigen wij er de nadruk op dat het hier een uitzondering op de noodverordening betreft en dat de hoofdregel nog steeds is en blijft: blijf zoveel mogelijk thuis en houd 1.5 meter afstand.
Het sanitair van de jachthaven blijft dus gesloten. Het “gebruik van eigen sanitair” betekent dat hierbij de normaal van kracht zijnde regels van toepassing zijn.

Per 1 april 2020 is overnachten verboden en sanitair dicht ivm COVID 19

In de regio Zuid-Holland Zuid worden per 1 april 2020 de sanitaire voorzieningen van recreatieparken, campings, jachthavens etc. gesloten. Hierdoor is het niet meer mogelijk om als toerist gebruik te maken van deze voorzieningen. Tevens wordt recreatief nachtverblijf verboden. Meer info op volgende site: https:/www.zhzveilig.nl/algemeen/corona-het-laatste-nieuws/

Voor onze haven betekent dit vooralsnog concreet, dat de sanitaire voorzieningen worden afgesloten en het niet is toegestaan om op de boot te overnachten. Er zijn dus ook geen passanten meer welkom in onze haven, althans niet om te overnachten. Voor zover ons bekend is het nog wel toegestaan om op uw boot te komen voor onderhoud, maar wel onder strikte naleving van de gedragsregels op de steigers (zie eerdere post). Mocht u onverhoopt toch iemand passeren op de steiger, draai elkaar dan de rug toe. Niet leuk, wel noodzakelijk!

Bedieningstijden Haringvlietbrug 2020

1 april tot en met 31 mei
Ma t/m do: 09.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.30 uur
Ma t/m do: 18.00, 19.30 uur (alleen op aanvraag)
Vrijdag: 09.30, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00 uur
Vrijdag 19.00, 20.00, 21.00 uur (alleen op aanvraag)
Zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00 uur
Zaterdag, zondag en feestdagen: 20.00, 21.00 uur (alleen op aanvraag)

1 juni tot en met 31 augustus
Ma t/m vr: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 18.30, 19.00, 20.00 uur
Ma t/m vr: 21.00 uur (alleen op aanvraag)
Zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00 uur
Zaterdag, zondag en feestdagen: 21.00 uur (alleen op aanvraag)

1 september tot en met 31 oktober
Ma t/m do: 09.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.30 uur
Ma t/m do: 18.00, 19.30 uur (alleen op aanvraag)
Vrijdag: 09.30, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00 uur
Vrijdag: 19.00, 20.00, 21.00 uur (alleen op aanvraag)
Zaterdag, zondag en feestdagen: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.00 uur
Zaterdag, zondag en feestdagen: 20.00, 21.00 uur (alleen op aanvraag)

1 november tot en met 31 maart
Ma t/m za: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 uur (alleen op aanvraag)
Zondag en feestdagen: geen bediening

Winteractiviteit, bezoek Blankenburg verbinding

Beste leden,

Bij deze nodigen we u uit voor de winteractiviteit. We gaan het bouwwerk van de Blankenburgverbinding bezichtigen. De Blankenburgverbinding verbindt de A20 bij Vlaardingen (noordoever) en de A15 bij Rozenburg (zuidoever) met elkaar middels een nieuwe snelweg, de A24. Deze verbinding draagt bij aan een robuust netwerk. De drukte op de A15 en de Beneluxcorridor neemt af en de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven naar de Randstad verbetert. De A24 wordt ingepast in de omgeving en voorzien van een landtunnel op de noordoever en een tunnel onder het Scheur. Ook wordt de A20 verbreed. De nieuwe rijksweg wordt in 2024 opengesteld

Op zaterdag 1 februari gaan we: 14.00 uur ontvangst met koffie 14.15-15.45 bezoek Blankenburgverbinding 16.00-18.00 drankje met bittergarnituur Verzamelen: Maassluissedijk 199, 3133 KA Vlaardingen Vanaf de Maassluissedijk neemt u BAAK poort 53. Borrel: ’t Hoofd Grand Café Burg. de Jonghkade 35 3143 CC Maassluis

Verenigingsweekend

Uitnodiging verenigingsweekend 25 en 26 mei 2019

Beste watersporters, Bij deze nodigen we u uit voor het verenigingsweekend. Het belooft weer een gezellige boel te worden met veel activiteiten! Zo starten we zaterdag met een wedstrijdje vlotten bouwen, daarna kunnen we ronddrijven in waterballen en ’s avonds de gezellige BBQ. Zondag sluiten we af met een wedstrijdje op het water.

Het tijdschema ziet er als volgt uit:
Zaterdag
13.30 uur beginnen
14.00 vlotten bouwen
15.00 waterballen
17.30 start borrel en aansluitend de BBQ

Zondag
10.00 koffie en cake met palaver bij het Praethuys
11.00 opruimen
±12.00 wedstrijdje korte baan
We rekenen 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar voor de hele dag. Aanmelden U kunt zich tot 20 mei opgeven via wsvnum@gmail.com. We horen graag met hoeveel personen u komt. Dit in verband met de bestellingen voor de BBQ. Wij hopen u allen te zien met het verenigingsweekend. Tot ziens! Met vriendelijke groet, de activiteitencommissie