Deltaweekend, 23 t/m 25 juni. Verbreding deelnemersveld met Cruiser Cup

Verbreding van het deelnemersveld

Deltaweekend Cruiser Cup

Colijnsplaat, januari 2023 – Het Deltaweekend wil dit jaar meer aandacht schenken aan de beginnende of incidentele wedstrijdzeiler om zodoende het deelnemersveld te verbreden. Het Deltaweekend heeft bij de meeste zeilers geen introductie nodig. Vorig jaar is de 50e editie van dit oudste en grootste meerdaagse zeilevenement in de Zeeuwse deltawateren vanuit Zierikzee gevaren. Dit jaar wordt Colijnsplaat de thuisbasis, van vrijdag 23 tot en met zondag 25 juni. Zoals vanouds staat het Deltaweekend open voor de diverse wedstrijdklassen, IRC, ORC, ook double handed, de Rond- en Platbodemklassen en diverse eenheidsklassen. Dat blijft zo. Het Deltaweekend richt zich niet alleen op de ervaren wedstrijdzeilers, maar staat uitdrukkelijk ook open voor zeilers die niet zo vaak aan wedstrijden meedoen of nog niet weten of ze aan een officiële klasse toe zijn. Het Deltaweekend wil tijdens de 51e editie met name deze tweede categorie meer aandacht geven, zonder concessie te doen aan de kwaliteit van de wedstrijden in de officiële wedstrijdklassen.

Competitie zonder barrières
Het wedstrijdvaren in de officiële klassen is gebonden aan tal van regels en procedures. De insiders weten daar alles van. Ze nemen het wedstrijdzeilen zeer serieus. Ze doen en laten er zeer veel voor, net zoals fanatieke deelnemers aan andere wedstrijdsporten. Ze kennen elkaar allemaal en hebben ook een eigen jargon met specifieke terminologie. De gemiddelde zeiler staat daar een beetje buiten. Die gaat een weekendje zeilen vanuit de thuishaven en maakt in de zomer een mooie toertocht door Nederland of op zee. De schipper beschikt vaak niet over een meetbrief en een specifieke zeilgarderobe gericht op het wedstrijdzeilen en de crew bestaat uit enthousiaste familieleden of vrienden als incidentele opstappers. Deelnemen aan wedstrijden is voor deze categorie zeilers niet altijd het eerste waar ze aan denken. Misschien worden ze afgeschrikt door de op het eerste gezicht ingewikkelde inschrijfprocedures of wedstrijdregels. Als je nooit een wedstrijd hebt gevaren, heb je wellicht angst voor het gedrang bij de start of weet je niet precies welke voorrangregels gelden in specifieke situaties zoals bij het ronden van een boei. De Deltaweekendorganisatie wil dit soort onnodige barrières wegnemen om zo het deelnemersveld te verbreden.

Deltaweekend Cruiser Cup voor iedereen
Om te beginnen gaat het Deltaweekend voor iedereen die niet in een officiële klasse vaart, de zogeheten Deltaweekend Cruiser Cup instellen. Daar kun je terecht als je misschien nog nooit een wedstrijd hebt gevaren. In feite zijn dat de zogenoemde “Ongemeten” boten. Het Deltaweekend heeft besloten voor deze categorie vanaf nu de term Cruiser te hanteren. De deelnemers in deze categorie beschikken weliswaar niet over een officiële meetbrief, maar de kenmerken van hun boot en uitrusting worden wel degelijk meegenomen bij het vaststellen van de rating (handicap) en de wedstrijduitslag. Voor deze deelnemers wordt een speciale Deltaweekend Cruiser Cup in het leven geroepen, met eigen banen, indelingen en prijzen.

De organisatie gaat kijken naar een vereenvoudiging van het inschrijven voor deze Cruiser Cup. Verder gaat het Deltaweekend een actieve voorlichtingscampagne voeren om de onbekendheid met en de mogelijke angst voor het wedstrijdvaren weg te nemen. Onder andere door middel van korte video’s en eenvoudige toelichtingen op de website en Facebook. Dit als een soort handleiding. Ook wordt gedacht aan een workshop en misschien een Webinar, waar mensen meer informatie krijgen en vragen kunnen stellen. Deze ideeën zijn nog fris en de uitwerking daarvan staat nog in de steigers. Uitgangspunt is dat het wedstrijdveld wordt verbreed met behoud van kwaliteit en zonder geweld te doen aan de veiligheidsregels. En last but not least, natuurlijk hoort hier een gezellig walprogramma bij zodat de lol in het wedstrijdzeilen ook op de wal kan worden voortgezet!

Rol voor watersportverenigingen!
Ten aanzien van deze aanpak voor beginners of incidentele wedstrijddeelnemers, kunnen ook watersportverenigingen een rol spelen. Er zijn verenigingen die voor hun leden soortgelijke acties ondernemen in de vorm van cursussen of verenigingsavonden. Uiteindelijk is het in ieders belang. Enerzijds verbreding van het wedstrijdveld bij (regionale) zeilwedstrijden, anderzijds het vergroten van het zeilplezier bij de zeilers.

De komende maanden worden concrete zaken gepubliceerd via de website www.deltaweekend.nl en de Deltaweekend Nieuwsbrief, waarvoor je jezelf via de website kunt aanmelden. Aanvullende ideeën of specifieke vragen zijn welkom via info@deltaweekend.nl.

Haringvlietbrug, afsluiting wegverkeer

Afsluitingen wegverkeer

De brug is gestremd voor alle weggebruikers van de hoofdrijbaan en de parallelbaan op:

·         Woensdag 20 april van 22.00 uur t/m donderdag 21 april 05.00 uur
·         Donderdag 21 april van 22.00 uur t/m vrijdag 22 april 05.00 uur
·         Vrijdag 22 april van 22.00 uur t/m zaterdag 23 april 08.00 uur
·         Maandag 16 mei 22.00 uur t/m dinsdag 17 mei 05.00 uur
·         Dinsdag 17 mei 22.00 uur t/m woensdag 18 mei 05.00 uur
·         Woensdag 18 mei 22.00 uur t/m donderdag 19 mei 05.00 uur
·         Donderdag 19 mei 05.00 uur t/m vrijdag 20 mei 05.00 uur

Als reserve houden we aan:

·         Maandag 23 mei 2022 van 22.00 uur t/m dinsdag 24 mei 05.00 uur
·         Dinsdag 24 mei van 22.00 uur t/m woensdag 25 mei 05.00 uur

Bedieningstijden Haringvlietbrug 2022

Bedientijden Haringvlietbrug vaarseizoen 1 april t/m 5 juni 2022

 • Maandag t/m vrijdag: 10:00 en 20:00 uur
 • Zaterdag en zondag: 11:00, 17:00 en 19:00 uur
 • Feestdagen*: 11:00, 17:00 en 19:00 uur

  Bedientijden Haringvlietbrug vaarseizoen 6 juni t/m 31 oktober 2022
 • Maandag t/m vrijdag: 11:00 en 19:00 uur
 • Zaterdag en zondag: 11:00, 17:00 en 19:00 uur
 • Feestdagen*: 11:00, 17:00 en 19:00 uur

 • Vastgestelde feestdagen zijn:
 • 2e Paasdag: maandag 18 april 2022
 • Koningsdag: woensdag 27 april 2022
 • Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022
 • 2e Pinksterdag: maandag 6 juni

Openingstijden Voornse Sluis

Zoals bij u bekend, verbindt de Voornse Sluis het Brielse Meer via het Voedingskanaal met de Oude Maas. De schutsluis ‘De Voornse Sluis’ wordt ter plaatse (dus niet op afstand) bediend door waterschap Hollandse Delta.

Voor de Voornse Sluis gelden vanaf zaterdag 16 april andere openingstijden.

 zomer (16 april t/m 30 september)najaar (1 t/m 31 oktober)winter (1 november t/m 15 maart)voorjaar (16 maart t/m 15 april)
maandag t/m donderdag9-17u bediening aanwezig10-14u bediening aanwezig10-14u op afroep*10-14u op afroep*
vrijdag9-19u bediening aanwezig10-14u bediening aanwezig10-14u op afroep*10-14u op afroep*
zaterdag9-19u bediening aanwezig10-14u bediening aanwezig10-14u op afroep*10-14u bediening aanwezig
zondag9-19u bediening aanweziggeen bedieninggeen bedieninggeen bediening

 * Op afroep betekent 1 uur vooraf melden via tel. 0900-2005 005 (gratis) of

   tel. 088-974 30 00 (lokaal tarief).

    Als bediening aanwezig is, is vooraf aanmelden niet nodig.

Bediening op officiële feestdagen 2022:

 • Goede Vrijdag (vrijdag 15 april) bediening aanwezig 8-16u
 • Eerste Paasdag (zondag 17 april) bediening aanwezig 9-19u
 • Tweede Paasdag (maandag 18 april) bediening aanwezig 9-19u
 • Koningsdag (woensdag 27 april) bediening aanwezig 9-19u
 • Bevrijdingsdag (donderdag 5 mei) bediening aanwezig 9-17u
 • Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei) bediening aanwezig 9-19u
 • Eerste Pinksterdag (zondag 6 juni), bediening aanwezig 9-19u
 • Tweede Pinksterdag (maandag 6 juni) bediening aanwezig 9-19u
 • Eerste Kerstdag (zondag 25 december) geen bediening
 • Tweede Kerstdag (maandag 26 december) op afroep 10-14u

Update bediening haringvlietbrug

 De diverse overleggen met Rijkswaterstaat hebben tot de volgende voorgenomen verruimingen van de brugopeningen geleid:

1.     Oktober 2021, de laatste maand van het vaarseizoen:
2 openingen per week: te weten op vrijdag en zondag. Op woensdag 6 oktober zal de brug, zoals eerder aangekondigd, extra gedraaid worden, te weten om 12:00 uur. Dit is om een bok te laten passeren die maar op één manier vanaf Rotterdam in Stellendam kunnen komen. Ook voor andere boten is het mogelijk om dan te passeren.
In week 42-46 is de Goereese sluis gestremd voor boten langer dan 35m, bij aanbod zal extra gedraaid worden.
Hieronder een overzicht met openingen in oktober:

·       Zondag 3 oktober: 17:00 uur
·       Woensdag 6 oktober: 12:00 uur
·       Vrijdag 8 oktober: 12:00 uur
·       Zondag 10 oktober: 17:00 uur
·       Vrijdag 15 oktober: 12:00 uur
·       Zondag 17 Oktober: 17:00 uur
·       Woensdag 20 oktober: 12:00 uur
·       Vrijdag 22 oktober:  12:00 uur
·       Zondag 24 oktober: 17:00 uur
·       Vrijdag 29 oktober: 12:00 uur
·       Zondag 31 oktober: 17:00 uur

2.       November 2021- April 2022: Bij aanbod, 2-3 openingen per week op vaste dagen, in ieder geval nu reeds vastgelegd op:

·       Vrijdag 5 november: tijd nog nader af te stemmen Damen/Padmos
·       Maandag 15 november: tijd nog nader af te stemmen Damen/Padmos

3.    Vaarseizoen 2022: Minimaal één opening per dag. Hier wordt nog overleg over gevoerd. De definitieve invulling van het bedieningsregime 2022 zal vastgesteld worden als het onderzoek definitief is