Bestuur

Het bestuur van WSV Numansdorp bestaat uit voorzitter, penningmeester, secretaris en viertal algemene bestuursleden. De belangrijkste taak van het bestuur is om te zorgen voor een financieel gezonde vereniging met goede contacten tussen de leden. Daarnaast het onderhouden van contact met allerlei partijen zoals B&W van Hoeksche Waard en de eigenaar van de haven. Het bestuur komt maandelijks, of vaker als dat nodig is, bijeen.

Het bestuur bestaat uit :

  • Gerard Versluis                    Voorzitter
  • Anneke Verhoeff                  Secretaris en vice-voorzitter
  • Jenny Huvers                       Penningmeester
  • Hans Schmitt                       Technisch Commissaris
  • Rientz Tackenberg              Haven Commissaris
  • Rogier Visser                       Algemeen Commissaris
  • Remco Allard                       Algemeen Commissaris

U kunt contact opnemen met het bestuur via de secretaris van onze vereniging:
Secretaris WSV Numansdorp