Gedragscode voor veilig varen door windparken

Na ruim 2 jaar van intensieve voorbereiding is het zo ver. De windparken OWEZ, Luchterduinen en Amalia gaan open per 1 mei 2018. Hieronder vindt u de voorwaarden, regels en tips voor doorvaart.

Regels, veiligheidstips en gedragscode voor veilig varen door windparken.

De Noordzee is één van de drukst bevaren zeeën van de wereld. De Nederlandse overheid streeft naar een efficiënt en meervoudig gebruik van de ruimte in deze zee. De Nederlandse windparken in de Noordzee; Offshore Windpark Egmond aan Zee, Prinses Amalia Windpark voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen voor de kust van Noordwijk zijn vanaf 1 mei 2018 toegankelijk voor schepen met een lengte over alles (LOA) tot 24 meter. De Gemini windparken ten noorden van de Wadden blijven gesloten gebied. Om de veiligheidsrisico’s van het varen in een windpark zoveel mogelijk te beperken, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. In deze gedragscode voor veilig varen door wind-parken vindt u de regels en veiligheidstips om op een juiste manier door de windparken te varen.

Doorvaart onder voorwaarden

Het varen door de windparken brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. De grootste risico’s worden gevormd door de draaiende rotorbladen en diverse hoogspanningskabels die onder water de turbines onderling en met het platform verbinden. Doorvaart vergroot de kans op schade aan de kostbare installaties. Bovendien is het voor hulpdiensten moeilijker om in windparken te opereren in noodsituaties. In het windpark en binnen een straal van 500 meter rondom het windpark moet aan strikte voorwaarden en regels worden voldaan. Het niet naleven van deze regels is strafbaar en wordt beboet. Om de risico’s bij doorvaart verder te beperken zijn er aanvullend op de regels ook tips opgesteld. Deze zijn tot stand gekomen in samenwerking met diverse stakeholders en vormen, samen met de regels, de gedragscode voor veilig varen door windparken. Regels en veiligheidstips Regels en veiligheidstips Bestaande windparken Aangewezen windenergiegebieden Gesloten windparken Open water Regels en veiligheidstips

Het is verplicht een AIS transponder (minimaal klasse B) aan te hebben staan en VHF-kanaal 16 op de marifoon uit te luisteren en te reageren wanneer u wordt opgeroepen.

De parken zijn alleen overdag toegankelijk (na zonsondergang is toegang verboden en strafbaar). De exacte tijden van zonsopgang en -ondergang van het KNMI zijn hierin bepalend.

De windparken zijn alleen toegankelijk voor schepen met een lengte over alles (LOA) tot 24 meter.

Het is niet toegestaan om de constructies in een windpark te betreden. Houd minimaal 50 meter afstand tot turbinepalen en 500 meter tot een transformatorstation. Dit geldt ook voor voorwerpen vanaf het vaartuig, zoals lijnen, dobbers en haken.

Het is in de windparken niet toegestaan contact met de bodem te maken; bijvoorbeeld door voor anker te gaan of door met sleepnetten over de bodem te slepen.

Alleen vissen met hengels is toegestaan, met inachtneming van bovenstaande afstandsregels.

Overig vistuig wordt zo vastgemaakt dat het niet onmiddellijk kan worden gebruikt. Het vistuig moet zich in zijn geheel zichtbaar op het dek bevinden; zo is altijd duidelijk dat er niets over de bodem sleept.

Activiteiten die binnen een windpark tot gevaarlijke situaties en hinder kunnen leiden, zijn verboden. Hieronder verstaan we onder meer duiken, kitesurfen en roekeloos vaargedrag. Verder is ook het overboord zetten van (vis)afval verboden.

De regels voor varen in windparken :

Toon goed zeemanschap

1. Gebruik zeekaarten
Gebruik actuele (digitale) zeekaarten van voldoende grote schaal, waarop elke windturbine en de hoogspanningskabels duidelijk staan aangegeven.
2. Bereid de reis goed voor
Raadpleeg de veiligheidsberichten van de Kustwacht voordat u door een windpark vaart. Zo bent u op de hoogte van de actuele situatie en eventuele (onderhouds)werkzaamheden en activiteiten in de windparken die de doorvaart kunnen belemmeren.

3. Vaar in goede weersomstandigheden
Betreed de parken niet onder slechte weersomstandigheden zoals slecht zicht, onweer, harde wind en grote golfhoogten. Pas uw snelheid en gedrag aan op de weersomstandigheden.

4. Zorg voor een gebruiksklare motor
Zorg ervoor dat uw schip bij het invaren van een windpark is voorzien van een motor die voor onmiddellijk gebruik gereed is. Dit om te voorkomen dat uw vaartuig in geval van motorpech of slechte zeilomstandigheden niet meer te manoeuvreren is. Kleine motorvaartuigen aangedreven door een buitenboordmotor wordt aanbevolen een reservemotor aan boord te hebben.

5. Ben zichtbaar
Maak gebruik van een radarreflector om uw (radar)zichtbaarheid te vergroten. Draag een reddingsvest met Personal Locator Beacon (PLB) en maak gebruik van een AIS-SART zodat hulpdiensten u snel kunnen vinden in geval van nood.

6. Houd rekening met ander verkeer
Houd bij het uitvaren van het windpark rekening met het andere scheepvaartverkeer; de scheepvaart buiten het park merkt u mogelijk pas laat op. Ook kan de scheepvaart binnen het windpark worden beperkt in het maken van uitwijkmanoeuvres.

7. Gooi geen afval overboord
Houd de zee schoon; gooi geen visresten of ander afval overboord. Dit kan een vogelaantrekkende werking hebben en vergroot de kans dat vogels tegen de windturbines aanvliegen.

8. Wees alert
Ziet u hinderlijke activiteiten of mogelijk gevaarlijke situaties, zoals losse netten of schade aan installaties? Meld dit dan altijd via de marifoon bij de Kustwacht, via VHF-kanaal 16. Vermeld hierbij, als dat mogelijk is, ook de nummering van de windturbines. Dit helpt bij het lokaliseren van incidenten en onveilige situaties. Foto’s of video’s van bijzonderheden en/of gevaarlijke situaties kunt u mailen naar de Kustwacht via e-mailadres: ccc@kustwacht.nl.

Wat te doen in geval van nood?

• Neem ingeval van nood op zee contact op met de Kustwacht. Doe dit bij voorkeur via de marifoon, VHF-kanaal 16, of zo mogelijk per telefoon: 0900-0111.• Houd er rekening mee dat het in noodsituaties langer kan duren voordat hulpdiensten in een windpark arriveren, bijvoorbeeld doordat helikopters belemmerd worden door windturbines.

• Om beschadigingen van kostbare kabels te voorkomen, is ankeren verboden. Als u in een noodgeval toch moet ankeren, probeer dan het anker te laten slippen. Meld het altijd bij de Kustwacht als u toch voor anker bent gegaan in een windpark. Vermeld hierbij de positie van het incident.

Ga naar www.windopzee.nl voor meer informatie over de regelgeving.

Deze gedragscode kwam tot stand dankzij:

Rijkswaterstaat | Platform Waterrecreatie | Watersportverbond – Regioteam Noordzee | Sportvisserij Nederland | De Nederlandse Charterboot Vereniging | VisNed | Nederlandse Vissersbond | Vissen voor de Wind | Eneco | Nuon | NWEA | Kustwacht | Communicatiebureau ZandbeekDit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nlwww.windopzee.nl 0800 – 8002februari 2018 | zd0218zb008