Vlagetiquette

Vlagvoering in de watersport 

Correcte vlagvoering
De vlagvoering is correct als de vlag op de goede plaats wordt gevaren, de juiste kleur heeft, schoon is en niet gerafeld!

Natievlag
Onze natievlag is de driekleur, rood-wit-blauw. De natievlag mag worden gevoerd op een Nederlands jacht, d.w.z. als het jacht (voor tenminste 2/3 deel) eigendom is van een persoon met de Nederlandse nationaliteit.

De natievlag is de belangrijkste vlag aan boord en moet daarom worden geplaatst op het voornaamste deel van het schip, dat is het achterschip.  De algemene regel is dat de natievlag wordt gevoerd aan een rechte vlaggenstok, geplaatst op het hek van het schip, in de lijn van kiel, voor- en achtersteven.  De vlaggenstok kan iets naar stuurboord worden verplaatst als tuigage of uitrusting een positie in het midden op het hek niet mogelijk maakt.

Ronde en platbodemjachten hebben de vlaggenstok op het aangehangen roer. Jachten met een gebogen gaffel hebben een gebogen vlaggenstok, andere ronde en platbodemjachten hebben een rechte vlaggenstok. Yawl- en kits-getuigde schepen voeren de vlag in de achtermast.

Een natievlag mag nooit aan het achterstag worden gevoerd.

De algemene regel is dat vlaggen worden gevoerd van 8:00 uur ’s morgens (’s zondags 9:00 uur) tot zonsondergang, of tot 21:00 uur als de zon later onder gaat. Deze algemene regel geldt ook voor de geus en de beleefdheidsvlag, zie hierna.

Strikt genomen mag de natievlag op zee ’s nachts blijven staan, doorgaans wordt de natievlag bij zonsondergang toch neergehaald. Als herkenning van de nationaliteit nodig is, bijvoorbeeld bij het binnenvaren van een haven dat is het zinvol de natievlag te blijven voeren.

Bij wedstrijden wordt de natievlag niet gevoerd

Bij verjaardagen van leden van het Koninklijk huis (Koning Alexander, Koningin Maxima, Princes Beatrix en Princes Amalia) kan boven de natievlag een oranje wimpel worden gehesen. Valt die dag op een zondag dan wordt op maandag de wimpel gehesen, behalve als koningsdag op zondag valt, dan wordt op zaterdag de wimpel gehesen.

Verenigingsvlag
Basis voor het voeren van de verenigingsvlag is het lidmaatschap van de watersportverening. De normale vorm is driehoekig.

Als iemand lid is van meerdere verenigingen mag er toch maar één verenigingsvlag worden gevoerd, meestal die van thuishaven. Bezoek je de thuiswateren van de andere vereniging dan voer je die verenigingsvlag.

De verenigingsvlag wordt gevoerd zo lang het jacht in gebruik is, en de eigenaar aan boord is, dan wel zijn / haar afwezigheid van zeer tijdelijke aard is. De verenigingsvlag mag ook ’s nachts blijven waaien, maar wordt niet gevoerd tijdens wedstrijden.

De plaats van de verenigingsvlag bij scherpe jachten is liefst in de top van de mast. Als dit niet kan wegens accessoires, dan wordt de verenigingsvlag gevoerd onder de bakboord zaling.

Bij ronde en platbodem jachten wordt de verenigingsvlag gehesen tot vlak onder de mastkloot. Schepen zonder mast voeren de verenigingsvlag als geus op de voorsteven.

Beleefdheidsvlag
De beleefdheidsvlag is een kleine natievlag van het land wat we bezoeken. De vlag wordt onder de stuurboord zaling gehesen zodra we de territoriale wateren van het land binnenvaren. De beleefdheidsvlag mag alleen worden gevoerd als de natievlag is gehesen. 

Eigenaarsvlag
De eigenaarsvlag is rechthoekig van vorm en heeft meestal dezelfde hijslengte als de verenigingsvlag. Ligt de boot stil dan kan deze vlag in het stuurboordwant of onder de stuurboordzaling worden gehesen, ten teken dat de eigenaar aan boord is en bereid om bezoek te ontvangen.

Andere vlaggen
Het gebruik van andere vlaggen, zoals naamvlaggen, reclamevlaggen fantasievlaggen en dergelijke behoort te worden tegengegaan. In het Binnenvaartpolitiereglement (BPR artikel 3.07) is het gebruik van dergelijke vlaggen zelfs verboden. Andere vlaggen belemmeren de zichtbaarheid van wel toegestane vlaggen.

Pavoiseren
Dit is alleen van toepassing bij een belangrijk feest en alleen als het schip stil ligt. Seinvlaggen worden gebruikt om van voorsteven, via top naar achtersteven een aaneengesloten geheel te vormen. De seinvlaggen worden zo gegroepeerd dat op het voorschip de kleur rood, in het midden de kleur wit en op het achterschip de kleur blauw overheerst